امروزه ارتباطات بسیار پیشرفته و گسترده شده است و لزوم استفاده از شبکه های کامپیوتری در بسیاری موارد احساس میشود. شبکه های کامپیوتری از خانگی تا اداری و سازمانی همگی بر یک اساس ساخته و راه اندازی میشوند البته در شبکه های گسترده تر باید موارد امنیتی بیشتری را رعایت کرد.

از اینرو بالکی لاین محصولات و تجهیزات  انواع شبکه های کامپیوتری را به صورت جزئی و عمده خدمت هم میهنان عزیر عرضه می دارد.

Go to Top